Chính sách bảo mật thông tin

06

12

1. Mục đích và cách thức thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin, bao gồm thông tin về khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng nhằm một hoặc một số các mục đích sau:

Cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ/sản phẩm

Tạo kênh liên lạc nhanh chóng và tiện lợi nhất giữa chúng tôi và khách hàng nhằm cung cấp kịp thời những thông tin khách hàng quan tâm

Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website hoặc sản phẩm/dịch vụ do chúng tôi cung cấp

Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.

2. Cách thức thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin theo các cách sau:

Thông tin mà khách hàng tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ thông tin mà khách hàng tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi điền vào những biểu mẫu cung cấp thông tin do chúng tôi yêu cầu, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại, ý kiến về sản phẩm/dịch vụ,…

Thông tin chúng tôi thu thập được qua lịch sử truy cập của quá trình khách hàng quan tâm hoặc sử dụng sản phẩm/dịch vụ trên website của chúng tôi. Ví dụ: danh sách các sản phẩm khách hàng đã xem, bình luận, đánh giá khách hàng để lại về sản phẩm/dịch vụ.

Thông tin mà khách hàng tự nguyện cung cấp cho bên thứ ba mà khách hàng biết rõ thông tin này sẽ không được bảo mật và đã đồng ý cho phép bên thứ ba sử dụng hợp pháp.

3. Loại thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập các thông tin sau đây:

Tên, email, số điện thoại của khách hàng:

Lịch sử khách hàng truy cập thông tin và tương tác với website hoặc các phương tiện thông tin liên hệ nào của chúng tôi.

Cookie là các đoạn văn bản nhỏ được sử dụng để lưu trữ thông tin trên trình duyệt web. Cookie được chúng tôi sử dụng để lưu trữ và nhận số nhận dạng cũng như thông tin khác trên máy tính, điện thoại và các thiết bị khác của bạn. Những công nghệ khác, bao gồm dữ liệu chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt web hoặc thiết bị của bạn, số nhận dạng liên quan đến thiết bị của bạn và phần mềm khác, được sử dụng cho mục đích tương tự. Trong chính sách này, chúng tôi gọi tất cả những công nghệ này là “cookie”.

Chúng tôi sử dụng cookie nếu bạn có tài khoản của hệ thống Toyota, sử dụng Dịch vụ của Toyota, (dù bạn có đăng ký hoặc đăng nhập hay không) hoặc truy cập các trang web và ứng dụng khác sử dụng Dịch vụ của hệ thống Toyota (bao gồm nút Thích hoặc công cụ quảng cáo của chúng tôi).

 

4. Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được:

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để cung cấp, duy trì và cải thiện các dịch vụ/sản phẩm hiện tại, phát triển các sản phẩm/dịch vụ mới.

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được nhằm cung cấp cho khách hàng thông tin mà khách hàng yêu cầu hoặc những thông tin chúng tôi cho rằng khách hàng quan tâm. Ví dụ, thông tin các sản phẩm/dịch vụ mà khách hàng yêu cầu thông tin chi tiết hoặc thông tin khuyến mại đối với sản phẩm/dịch vụ mà khách hàng quan tâm.

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để thông báo cho khách hàng biết về sản phẩm/dịch vụ hiện tại hoặc tương lai của chúng tôi. Ví dụ, cung cấp đến khách hàng thông tin về các thay đổi hoặc cải tiến sắp tới, những sản phẩm sắp xuất hiện trên thị trường.

Chúng tôi sử dụng cookie để xác minh tài khoản của khách hàng và xác định khi khách hàng đăng nhập để giúp bạn truy cập Dịch vụ của Toyota dễ dàng hơn đồng thời hiển thị cho khách hàng các tính năng và trải nghiệm thích hợp.

Sử dụng cookie và thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho khách hàng một cách tốt nhất có thể, phù hợp với nhu cầu của bạn, nghiên cứu và cải thiện dịch vụ của mình.

Những thông tin mang tính chất quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào chỉ được gửi đến khách hàng khi chúng tôi được sự đồng ý của khách hàng và khách hàng có toàn quyền yêu cầu chấm dứt việc nhận toàn bộ hoặc một phần các thông tin bất kỳ từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ đề nghị khách hàng đưa ra sự đồng ý trước khi sử dụng thông tin cho một mục đích nào đó khác với các mục đích được nêu trong Chính sách này.

5. Cách truy cập và cập nhật thông tin của khách hàng

Mục tiêu của chúng tôi là minh bạch về những thông tin chúng tôi thu thập để khách hàng có thể nhận thức và đưa ra các lựa chọn sáng suốt về cách thông tin được sử dụng.

Bất cứ khi nào khách hàng cung cấp thông tin cho chúng tôi, chúng tôi cố gắng cung cấp cho khách hàng quyền truy cập thông tin cá nhân của khách hàng. Nếu thông tin đó không đúng, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho khách hàng các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó – trừ khi chúng tôi phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp. Khi cập nhật thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng xác minh danh tính của mình trước khi chúng tôi xử lý yêu cầu của khách hàng.

Chúng tôi có thể từ chối các yêu cầu lặp lại nhiều lần một cách bất hợp lý, đòi hỏi các nỗ lực không tương xứng về kỹ thuật hoặc gây rủi ro đến sự riêng tư của người khác hoặc quá phi thực tế (ví dụ: các yêu cầu về thông tin trên hệ thống sao lưu).

Trong trường hợp chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, chúng tôi sẽ làm như vậy miễn phí, trừ khi việc đó đòi hỏi sự nỗ lực không tương xứng. Chúng tôi cố gắng duy trì các thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý. Do vậy, sau khi khách hàng xóa thông tin khỏi dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể không xóa ngay bản sao còn lại khỏi máy chủ đang hoạt động của mình và có thể không xóa thông tin khỏi hệ thống sao lưu của chúng tôi.

II. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Cam kết bảo mật thông tin

Chúng tôi cam đoan sẽ không bán, chia sẻ dẫn đến làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại vi phạm cam kết của chúng tôi ghi trong chính sách bảo mật này với bất kỳ cá nhân, cơ quan, tổ chức bên ngoài trừ khi một trong các trường hợp sau xảy ra:

Có sự đồng ý của khách hàng


Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin thu thập được từ khách hàng với công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài khi chúng tôi có sự đồng ý của khách hàng để thực hiện hành vi này.

Với các nhân viên, tổ chức nội bộ của chúng tôi trong quá trình quản lý thông tin theo quy định của chúng tôi hoặc các tổ chức trực thuộc của chúng tôi hoặc các doanh nghiệp hay cá nhân đáng tin cậy khác để xử lý thông tin cho chúng tôi dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và tuân theo Chính sách bảo mật thông tin cũng như mọi biện pháp bảo mật và an ninh thích hợp khác.

Vì lý do pháp lý
 

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài nếu chúng tôi tin một cách ngay tình rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền.

Nếu chúng tôi tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo việc bảo mật bất kỳ thông tin cá nhân nào và thông báo cho khách hàng bị ảnh hưởng trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao và chịu sự chi phối của chính sách khác về sự riêng tư.

 

2. Phương thức bảo mật thông tin

Chúng tôi cố gắng ở mức tối đa để bảo vệ tất cả thông tin mà chúng tôi thu thập không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin mà chúng tôi nắm giữ. Cụ thể:

Chúng tôi có sử dụng hệ thống bảo mật thông tin bằng tường lửa được thiết kế nhiều lớp bảo mật để bảo vệ cơ sở dữ liệu thông tin của mình, kể cả biện pháp an ninh vật chất nhằm bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống.

Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên, và người đại diện của mình truy cập hệ thống thông tin thu thập được vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho chúng tôi và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ hình thức nào để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Chúng tôi nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị đề nghị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

3. Thời điểm áp dụng chính sách bảo mật này

Chính sách bảo mật của chúng tôi áp dụng cho tất cả các dịch vụ/sản phẩm do chúng tôi cung cấp tại website.

 

Chính sách thu thập và bảo mật thông tin có thể thay đổi trong từng thời điểm. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của khách hàng theo Chính sách này khi không có sự đồng ý rõ ràng của khách hàng. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang này và nếu những thay đổi đó quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (bao gồm cả, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của chính sách về sự riêng tư). Chúng tôi cũng sẽ giữ các phiên bản trước của Chính sách này trong hồ sơ lưu trữ để khách hàng xem xét.

Ngoài ra, Chúng tôi hiểu rằng quyền lợi của khách hàng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách thu thập và bảo mật thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ qua số điện thoại Điện thoại: 0938.69.1212 hoặc Email: phongkhachhang@toyotalangson.com.vn

Đăng ký để nhận giá giảm tiền mặt

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn